0

Select Page

Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO jest dokumentem informującym Ciebie o tym, że strona internetowa, którą odwiedzasz zbiera Twoje dane oraz informuje w jakim celu je przetwarza.

1. Administratorem Twoich danych jestem ja Marta Kozłowska-Derlatka, właścicielka marki Newsoul – Marta Kozłowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Padniewskiego 22/45, 31-982 Kraków, pozostałe dane do kontaktu: marta.kozlowska@newsoul.eu.

2.  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych możesz kierować pod adresem: marta.kozlowska@newsoul.eu

3. Informuję, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci” oraz „Newsletter”.

4. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wykonania Twojego zamówienia i do rozliczeń księgowych. Działam na podstawie zawartej pomiędzy nami umowy. Jeśli zapisałeś się na mój newsletter – działam na podstawie Twojej zgody.

5. Twoje dane są przeze mnie powierzane firmie obsługującej płatności w sklepie internetowym, firmie księgowej do celów rozliczeń i firmom kurierskim, aby dostarczyć Ci zamówienie. Jeśli zapisałeś się na newsletter, to Twoje dane będę powierzać firmie dostarczającej system do e-mail marketingu.

6. Będę przechowywać Twoje dane do czasu wykonania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Jeśli zapisałeś się na mój newsletter – będę przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody.

7. Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych.

8. Zawsze możesz cofnąć udzieloną mi zgodę – w każdym momencie.

9. Możesz też zawsze wnieść skargę na moje postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.

11. Stosuję tzw. profilowanie, tzn. śledzę historię otwieralności przez Ciebie e-maili oraz historię Twoich zakupów w moim sklepie, aby później wysyłać Ci informacje najbardziej dla Ciebie przydatne.

12. Zastosowałam środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczyłam Twoje dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Pliki cookies

13. Witryna www.newsoul.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z moich witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz marki newsoul w celu optymalizacji działań.

15. Na mojej witrynie wykorzystuję następujące pliki cookies

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.